Členovia tímu

PRVA.sk je tu pre Vás

Každý pracovný deň od 7:30 do 17:00

Obchod

Richard Steigauf

Výpočtová technika
richard@prva.sk

Matúš Krempaský

Biela a čierna technika
matus@prva.sk

Dávid Majerčák

Dielňa a záhrada
david@prva.sk

Ing. Dávid Kellner

IT riešenia na mieru
kellner@prva.sk

Ekonomické oddelenie

Bc. Katarína Tomečková

Úhrady a zmluvy
katka@prva.sk

Mgr. Jana Kruľová

Fakturácia
janka@prva.sk

Mgr. Petra Steigauf

Splátky a predĺžené záruky
petra@prva.sk

Reklamačné oddelenie a logistika

Marcel Jakubčo

Reklamácie a expedícia
servis@prva.sk
preprava@prva.sk

Jozef Pisarčík

Vedúci skladu
sklad@prva.sk

Boris Kantorek

Skladník
boris@prva.sk

Sídlo spoločnosti

SK09 0200 0000 0000 1730 8562
Všeobecná úverová banka a.s.
SK53 7500 0000 0040 0780 9687
Československá obchodná banka a.s.

THS Kežmarok, s.r.o.

Garbiarska 19
060 01 Kežmarok

IČO:17081815
DIČ:2020515607
IČ DPH:SK2020515607

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Konštantínova 6, 080 01 Prešov 1

telefón: +421 (0)51 7721 597
fax: +421 (0)51 7721 596
e-mail: pr@soi.sk

30 rokov skúseností...