Členovia tímu

PRVA.sk je tu pre Vás

Každý pracovný deň od 8:00 do 16:30

Obchod

Richard Steigauf

Výpočtová technika
richard@prva.sk

Matúš Krempaský

Biela a čierna technika
matus@prva.sk

Dávid Majerčák

Dielňa a záhrada
david@prva.sk

Ekonomické oddelenie

Bc. Katarína Tomečková

Úhrady a zmluvy
katka@prva.sk

Ľubomíra Strakulová

Fakturácia
lubomira@prva.sk

Mgr. Petra Steigauf

Splátky a predĺžené záruky
petra@prva.sk

Reklamačné oddelenie a logistika

Marcel Jakubčo

Reklamácie a expedícia
servis@prva.sk
preprava@prva.sk

Jozef Pisarčík

Vedúci skladu
sklad@prva.sk

Sídlo spoločnosti

SK09 0200 0000 0000 1730 8562
Všeobecná úverová banka a.s.
SK53 7500 0000 0040 0780 9687
Československá obchodná banka a.s.

THS Kežmarok, s.r.o.

Michalská 886/20
060 01 Kežmarok

IČO:17081815
DIČ:2020515607
IČ DPH:SK2020515607

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Konštantínova 6, 080 01 Prešov 1

telefón: +421 (0)51 7721 597
fax: +421 (0)51 7721 596
e-mail: pr@soi.sk

33 rokov skúseností...